Hlohovec

Riadiaci a informačný portál mesta Hlohovec

www.hlohovec.sk

Prehľad plnenia cieľov fungovania mesta

Odpadové hospodárstvo
Produkovaný separovaný odpad po rokoch
2 970,08 t -34,2% voči cieľu
Odpadové hospodárstvo
Produkovaný komunálny odpad mesta po rokoch
7 526,79 t -19,9% voči cieľu
Čistota a upravenosť
Počet hlásení smetí na uliciach od 15.6.2017
4 +0% voči cieľu
Čistota a upravenosť
Vývoj počtu nelegálnych reklamných stavieb v meste
39
Čistota a upravenosť
Počet ošetrených stromov
183 -35,3% voči cieľu
Školstvo a vzdelávanie
Priemerné mesačné náklady na žiaka MŠ
2 631,33 +25,3% voči cieľu
Školstvo a vzdelávanie
Priemerné mesačné náklady na žiaka ZŠ
2 455,91 +44,5% voči cieľu
Školstvo a vzdelávanie
Priemerná spokojnosť s jedlom na školách od 15.6.2017
2,96 -9,2% voči cieľu
Školstvo a vzdelávanie
Priemerné výsledky výsledky maturít na SŠ
50,55 -13,5% voči cieľu
Školstvo a vzdelávanie
Priemerné výsledky testov na ZŠ
56,72 -11,4% voči cieľu
Školstvo a vzdelávanie
Výkonnosť vs. náklady na žiaka ZŠ po rokoch
0,227 -13,2% voči cieľu
Školstvo a vzdelávanie
Priemerný čas dochádzania do školy od 15.6.2017
0 min. -100% voči cieľu
Zdravotná starostlivosť
Žiadosti o umiestnenie v zariadení po rokoch
14 +16% voči cieľu
Zdravotná starostlivosť
Žiadosti o opatrovateľské služby po rokoch
40 -15% voči cieľu
Preprava a dochádzka
Priemerný čas dochádzania do práce od 15.6.2017
0 min. -100% voči cieľu
Preprava a dochádzka
Medziročný vývoj počtu cestujúcich v MHD
81 879 -0,09% voči cieľu
Preprava a dochádzka
Dĺžka ulíc prispôsobených cyklistom
3 900 m -57,1% voči cieľu
Preprava a dochádzka
Aktuálny počet ulíc s cyklistickými stojanmi
11 -38,9% voči cieľu
Zonácia a hodnota pozemkov
Medziročný vývoj počtu nových bytov v meste
40 bytov 266% voči cieľu
Spätná väzba občanov
Priemerná spokojnosť respondentov od 15.6.2017
3,2 -36,0% voči cieľu
Hospodárenie mesta
Úspešnosť využitia grantov mesta po rokoch
207 501,46 -1,3% voči cieľu
Mobilné aplikácie Hlohovec

Stiahnite si našu oficiálnu mobilnú aplikáciu!

Ako sledujete vysielanie Hlohovskej televízie?

Anketa je prístupná len pre prihlásených používateľov.