Hlohovec

Riadiaci a informačný portál mesta Hlohovec

www.hlohovec.sk

Prehľad plnenia cieľov fungovania mesta

Odpadové hospodárstvo
Produkovaný separovaný komunálny odpad po rokoch
63 % +3% voči cieľu
Odpadové hospodárstvo
Produkovaný komunálny odpad mesta po rokoch
2 597,26 t +25,9% voči cieľu
Čistota a upravenosť
Počet hlásení smetí na uliciach od 01/2017
79 +0% voči cieľu
Čistota a upravenosť
Vývoj počtu nelegálnych reklamných stavieb v meste
448
Čistota a upravenosť
Počet ošetrených stromov
50 -50% voči cieľu
Školstvo a vzdelávanie
Priemerné mesačné náklady na žiaka MŠ
2 631,33 +25,3% voči cieľu
Školstvo a vzdelávanie
Priemerné mesačné náklady na žiaka ZŠ
2 455,91 +44,5% voči cieľu
Školstvo a vzdelávanie
Priemerná spokojnosť s jedlom na školách od 01/2017
2,05 -9,1% voči cieľu
Školstvo a vzdelávanie
Priemerné výsledky výsledky maturít na SŠ
50,55 -13,5% voči cieľu
Školstvo a vzdelávanie
Priemerné výsledky testov na ZŠ
56,72 -11,4% voči cieľu
Školstvo a vzdelávanie
Výkonnosť vs. náklady na žiaka ZŠ po rokoch
0,227 -13,2% voči cieľu
Školstvo a vzdelávanie
Priemerný čas dochádzania do školy
21,19 min. +41,3% voči cieľu
Zdravotná starostlivosť
Žiadosti o umiestnenie v zariadení po rokoch
18 -25% voči cieľu
Zdravotná starostlivosť
Žiadosti o opatrovateľské služby po rokoch
5 -50% voči cieľu
Preprava a dochádzka
Priemerný čas dochádzania do práce
21,19 min. +41,3% voči cieľu
Preprava a dochádzka
Medziročný vývoj počtu cestujúcich v MHD
43 025 -0,16% voči cieľu
Preprava a dochádzka
Dĺžka ulíc prispôsobených cyklistom
3 900 m -57,1% voči cieľu
Preprava a dochádzka
Aktuálny počet ulíc s cyklistickými stojanmi
11 -38,9% voči cieľu
Zonácia a hodnota pozemkov
Medziročný vývoj počtu nových bytov v meste
40 bytov 266% voči cieľu
Spätná väzba občanov
Priemerná spokojnosť respondentov od 01/2017
2,45 -50,9% voči cieľu
Hospodárenie mesta
Úspešnosť využitia grantov mesta po rokoch
207 501,46 -1,3% voči cieľu
Mobilné aplikácie Hlohovec

Stiahnite si našu oficiálnu mobilnú aplikáciu!

Ako ste spokojný so životom v Hlohovci?

Anketa je prístupná len pre prihlásených používateľov.